دانلود رایگان پاورپوینت،دانلود فایل اکسل،دانلود Pdf

کیفیت سود

بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه با افشای اختیاری

بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه با افشای اختیاری امید پورحیدری نسرین یوسف زاده زینب اعظمی زهرا معصومی…

بررسی اثر میانجی مدیریت سود بر رابطۀ میان هزینه های تحقیق و توسعه و حق الزحمۀ خدمات حسابرسی

بررسی اثر میانجی مدیریت سود بر رابطه ی میان هزینه های تحقیق و توسعه و حق الزحمۀ خدمات حسابرسی دکتر…