دانلود رایگان پاورپوینت،دانلود فایل اکسل،دانلود Pdf

هزینه تحقیق و توسعه

بررسی اثر میانجی مدیریت سود بر رابطۀ میان هزینه های تحقیق و توسعه و حق الزحمۀ خدمات حسابرسی

بررسی اثر میانجی مدیریت سود بر رابطه ی میان هزینه های تحقیق و توسعه و حق الزحمۀ خدمات حسابرسی دکتر…