دانلود رایگان پاورپوینت،دانلود فایل اکسل،دانلود Pdf

فرمت سلول ها در اکسل

کپی کردن فرمت سلول ها در اکسل Format painter و تعریف cell Styles

کپی کردن فرمت سلول ها : Format painter — در زمان کار با اکسل به این نیاز پیدا می کنید…