دانلود رایگان پاورپوینت،دانلود فایل اکسل،دانلود Pdf

دانلود کتاب ناطور دشت سلینجر

ناطور دشت

خلاصه کتاب ناطور دشت سلینجر

خلاصه کتاب ناطور دشت سلینجر. هولدن کالفیلد از خانواده ثروتمند است.یکی از برادرهایش به سرطان مبتلا شده و مرده، برادر…