دانلود رایگان پاورپوینت،دانلود فایل اکسل،دانلود Pdf

تکه هایی از کتاب ناطور دشت

ناطور دشت

خلاصه کتاب ناطور دشت سلینجر

خلاصه کتاب ناطور دشت سلینجر. هولدن کالفیلد از خانواده ثروتمند است.یکی از برادرهایش به سرطان مبتلا شده و مرده، برادر…