دانلود رایگان پاورپوینت،دانلود فایل اکسل،دانلود Pdf

تراکم کار حسابرسی و کیفیت حسابرسی

تراکم کار حسابرسی و کیفیت حسابرسی

تراکم کار حسابرسی و کیفیت حسابرسی نویسندگان : محمد رضا عباس زاده حمیده کدیور سعید خرمی ، یازدهمین همایش ملی…