دانلود رایگان پاورپوینت،دانلود فایل اکسل،دانلود Pdf

دانلود پاورپوینت مفهوم سود ، نگهداشت سرمایه و تئوری های ارزش ویژه – دکتر ساسان مهرانی

پاورپوینت فصل ۶ کتاب تئوری حسابداری ۱ – مفهوم سود ، نگهداشت سرمایه و تئوری های ارزش ویژه دکتر ساسان مهرانی

تعداد اسلاید: ۳۷

مقدمه:

مفهوم سود:

میلیون ها نفر همه روزه معاملات خود را بر اساس شاخصهای مختلف اقتصادی انجام می دهند.

افزایش شاخص ها به این دلیل است که تصمیم گیرندگان خواستار دسترسی به شاخص هایی هستند که توانایی خلاصه کردن مجموعه ای از ویژگی های مهم در ارتباط با یک تصمیم خاص را دارا باشند .

در میان اطلاعات حسابداری ، مفهوم سود حسابداری به عنوان یک شاخص خلاصه شناخته می شود. واز آن برای ارزیابی عملکرد  ̨ مالیات  ̨ توزیع سود و ثروت  ̨ تصمیم گیری و… استفاده میشود.

می توان ادعا کرد که سود مهم ترین رقم صورتهای مالی می باشد.

در این بخش سود از جنبه های مختلف ؛میزان رفاه ،حداکثر رساندن سود ونگرشهای مختلف پیرامون نحوه اندازه گیری تغییرات در سرمایه از جمله مفاهیم نگهداشت سرمایه فیزیکی و سرمایه مالی و در آخرتئوری ارزش ویژه برسی می شود.

فیشر اقتصاددان آمریکایی:

 سرمایه را وجود ثروت در یک لحظه زمان و سود را جریان ثروت یا خدمات در طول زمان میداند.

هندریکسن سرمایه و سود را از منظر حسابداری اینگونه تعریف میکند:

سرمایه عبارت است از ارزش تمام پول های که به واحد تجاری قرض داده شده است، شامل اوراق سهام ،اوراق بدهی و تمام ابزار مالی که شرکت در جهت تامین مالی منتشر کرده است.

مجموعه ای این ابزارهای مالی ارزش ویژه نام داشته و مالکیت سهامداران عادی در شرکت به عنوان حقوق صاحبان سهام شناخته میشود به این ترتیب سود واحد اقتصادی یا همان سود بیانگر عایداتی است که به تمام مالکان ارزش ویژه از جمله صاحبان سهام و بستانکاران تعلق دارد.

در واقع سود واحد اقتصادی همان مفهوم سود قبل از کسر هزینه بهره میباشد.

از طرفی سود خالص تنها متعلق به سهامداران بوده و نشان دهنده سود واحد اقتصادی پس از کسر هزینه بهره میباشد.

دو تفاوت عمده سود بازرگانی با حسابداری:

اول اینکه سود بازرگانی بر مبنای ارزش گذاری اقلام بر اساس بهای جایگزینی قرار دارد

دوم در سود بازرگانی تنها آن دسته سودهای نگهداری در سود لحاظ میشود که در دوره جاری ایجاد شده اند.

در واقع تفاوت موجود در سود ها، ساخته دست حسابداران است و هر لحظه می توانند آن را تغییر دهند.

تئوری مالکیت

تئوری مالکیت انفرادی فرض می کند مالکان و شرکت باهم یکی هستند.

قدمت این تئوری به اوایل قرن۱۸برمیگردد. طبق این تئوری داراییها به مالکان شرکت تعلق دارد، بدهی ها تعهدات آنها است و حقوق و مالکیت متعلق به مالکان است.

هزینه شامل کسوراتی مانند دستمزد ،مالیات وبهره میشود اما سود سهام ممتاز وعادی را در بر نمی گیرد

تمرکز این تئوری بر پیش بینی رخدادهای مالی آتی منجر شده است تا رویکرد ارزش جاری به عنوان رویکرد مورد قبول برای ارزش گذاری خالص داراییها مطرح باشد.

برای دانلود رایگان کلیک کنید.

مفهوم سود
مفهوم سود
مفهوم سود

دیدگاه‌ها (0)