دانلود رایگان پاورپوینت،دانلود فایل اکسل،دانلود Pdf

مرغ سحر

شعر مرغ سحر از ملک الشعرای بهار

شعر مرغ سحر از ملک الشعرای بهار

مرغ سحر ناله سر کن

داغ مرا تازه‌تر کن

زآه شرربار این قفس را

برشکن و زیر و زبر کن

بلبل پربسته! ز کنج قفس درآ

نغمهٔ آزادی نوع بشر سرا

وز نفسی عرصهٔ این خاک تیره را

پر شرر کن

ظلم ظالم، جور صیاد

آشیانم داده بر باد

ای خدا ، ای فلک، ای طبیعت

شام تاریک ما را سحر کن

نوبهار است، گل به بار است

ابر چشمم ژاله‌ بار است

این قفس چون دلم تنگ و تار است،

شعله فکن در قفس، ای آه آتشین!

دست طبیعت! گل عمر مرا مچین

جانب عاشق، نگه ای تازه گل! از این

بیشتر کن

مرغ بیدل! شرح هجران مختصر، مختصر، مختصر کن

عمر حقیقت به سر شد

عهد و وفا پی‌ سپر شد،

نالهٔ عاشق، ناز معشوق

هر دو دروغ و بی‌ اثر شد،

راستی و مهر و محبت فسانه شد،

قول و شرافت همگی از میانه شد،

از پی دزدی وطن و دین بهانه شد،

دیده تر شد

ظلم مالک، جور ارباب

زارع از غم گشته بی‌تاب

ساغر اغنیا پر می ناب

جام ما پر ز خون جگر شد

ای دل تنگ! ناله سر کن

از قویدستان حذر کن

از مساوات صرفنظر کن

ساقی گلچهره! بده آب آتشین

پردهٔ دلکش بزن، ای یار دلنشین!

ناله برآر از قفس، ای بلبل حزین!

کز غم تو، سینهٔ من پرشرر شد

کز غم تو سینهٔ من پرشرر، پرشرر، پرشرر شد

شعر مرغ سحر از ملک الشعرای بهار

دیدگاه‌ها (0)