دانلود رایگان پاورپوینت،دانلود فایل اکسل،دانلود Pdf

تراکم کار حسابرسی و کیفیت حسابرسی

تراکم کار حسابرسی و کیفیت حسابرسی
نویسندگان :
محمد رضا عباس زاده
حمیده کدیور
سعید خرمی ، یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران – ۱۷ و ۱۸ مهرماه ۱۳۹۲

چکیده: با توجه به اهمیت شفافیت اطلاعات صورت های مالی در تصمیم گیری استفاده کنندگان، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت حسابرسی ضروری به نظر می رسد تا در زمان وجود این عوامل، استفاده کنندگان بتوانند حقیقت صورت های مالی و حسابرسی انجام شده را بهتر درک کنند. در این تحقیق تاثیر تراکم کار حسابرسی بر کیفیت حسابرسی صورتهای مالی ارائه شده توسط حسابرسان مستقل مورد بررسی قرار گرفته است.

تراکم کار حسابرسی به این علت به وجود می آید که بیشتر شرکت ها، سال مالی خود را با سال تقویمی تنظیم کرده اند و در اولین فصل هر سال حجم عمده ای از کار به حسابرسان تحمیل می گردد. روش مورد نظر برای انجام این تحقیق همبستگی و با استفاده از اطلاعات گذشته است.

بررسی فرضیه ی تحقیق در دوره زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ بیانگر وجود رابطه ی معنادار بین تراکم کار حسابرسی و سطح اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار اندازه گیری کیفیت حسابرسی صورت های مالی می باشد. بدین صورت که تراکم کار حسابرسی منجر به افزایش سطح اقلام تعهدی اختیاری و کاهش کیفیت حسابرسی صورت های مالی می شود.
کلمات کلیدی: اقلام تعهدی اختیاری ،کیفیت حسابرسی ، تراکم کار حسابرسی، تراکم

رشته حسابداری

مقطع کارشناسی ارشد

برای دانلود مستقیم کلیلک کنید.

دیدگاه‌ها (0)