دانلود رایگان پاورپوینت،دانلود فایل اکسل،دانلود Pdf

بررسی اثر میانجی مدیریت سود بر رابطۀ میان هزینه های تحقیق و توسعه و حق الزحمۀ خدمات حسابرسی

بررسی اثر میانجی مدیریت سود بر رابطه ی میان هزینه های تحقیق و توسعه و حق الزحمۀ خدمات حسابرسی

دکتر محمدرضا عباسزاده، مصطفی قناد، فائزه غلامی مقدّم

مجله دانش حسابداری
دوره هشتم، شماره ۲
تابستان ۱۳۹۶ ، پیاپی ۲۹
صص. ۸۵ تا ۱۰۴

بررسی رابطه مدیریت سود، هزینه های تحقیق و توسعه، حق الزحمۀ خدمات حسابرسی

برای دانلود مستقیم مقاله دانلود کنید.

 

دیدگاه‌ها (0)