توضیحات

 استاندارد حسابداری شماره ۲۳ :حسابداری مشارکتهای خاص

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره ۲۳ حسابداری مشارکتهای خاص

تعداد اسلاید: ۵۸

دامنه کاربرد:

این استاندارد باید برای حسابداری مشارکتهای خاص شامل نحوه ارائه داراییها، بدهیها، درآمدها و هزینه های مشارکت خاص در صورتهای مالی هر یک از شرکای خاص و سرمایه گذاران ، صرف نظر از نو ع مشارکت خاص، بکار رود.

تعاریف:

مشارکت خا ص : عبارت است از توافقی قراردادی که به موجب آن دو یا چند طر ف ، یک فعالیت اقتصادی تحت کنترل مشترک را به عهده می گیرند.

کنترل : عبارت است از توانایی هدایت سیاستهای مالی و عملیاتی یک فعالیت اقتصادی به منظور کسب منافع .

کنترل مشترک : عبارت است از مشارکت در کنترل یک فعالیت اقتصادی به موجب یک توافق قراردادی (معمولاً مکتوب است)

.تصمیم گیری مالی مستلزم اتفاق آرای اشخاص دارای کنترل مشترک است.

نفوذ قابل ملاحظه : عبارت است از توانایی مشارکت در تصمیم گیریهای مربو ط به سیاستها ی مالی و عملیاتی یک فعالیت اقتصادی

ولی نه در حد کنترل یا کنترل مشترک آ ن سیاستها .

شریک خا ص : یکی از طرفها ی مشارکت خاص است که بر آن کنترل مشترک دارد .

سرمایه گذار : در مشارکت خاص یکی از طرفهای مشارکت خاص است که بر آن کنترل مشتر ک ندارد.

واحد تجاری : عبارت است از تشکلی قانونی یا قرارداد ی ، اعم از ثبت شده یا ثبت نشده ،

یا هر شخص یا تشکلی که یک فعالیت اقتصادی را از جانب خود برای دستیابی به اهداف خاص اداره می کند.

روش ارزش ویژه : یک روش حسابداری است که براساس آن سهم شریک خاص در واحد تجاری تحت کنترل مشترک ابتدا به بهای تمام شده ثبت می شود

و پس از آن بابت تغییردر سهم وی از خالص داراییهای واحد تجاری تحت کنترل مشترک تعدیل می گردد .

سهم شریک خاص از نتایج عملکرد واحد تجاری تحت کنترل مشترک در صورت سود و زیان منعکس می شود.

روش ارزش ویژه ناخالص : نوعی روش ارزش ویژه است که به موجب آن سهم شریک خاص به تفکیک مجموع داراییها و مجموع بدهیهای مشارکت خاص

که تشکیل دهنده مبلغ خالص سرمایه گذاری وی است در ترازنامه و

سهم وی از درآمدهای عملیاتی مشارکت خا ص در صورت سود و زیان منعکس میشود .

توافق قراردادی:

۱- وجود توافق قراردادی ، مشارکت خاص را از سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته که در آن سرمایه گذار دارای نفوذ قابل ملاحظه است ، متمایز می کند .

۲- از نظر این استاندارد، فعالیتهای فاقد توافق قراردادی برای ایجاد کنترل مشترک ، مشارکت خاص محسوب نمی شود.

۳- توافق قراردادی ممکن است به موجب قراردادی بین شرکای خاص یا به موجب صورتجلسه مذاکرات بین آنان صورت گیرد .

۴- در بعضی موارد، این توافق در اساسنامه یا سایر آیین نامه های مشارکت خاص درج می شود .

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره ۲۳ حسابداری مشارکتهای خاص

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره ۲۳ حسابداری مشارکتهای خاص”

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…