دانلود رایگان پاورپوینت،دانلود فایل اکسل،دانلود Pdf

کارشناسی ارشد

مقاله

مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ – The Dynamics of Financially Constrained Arbitrage

مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ The Dynamics of Financially Constrained Arbitrage مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ : ABSTRACT We develop a model in which…
مقاله

مقاله انگلیسی اثرات رشد شرکت و آزمونهای سه ماهه مدیریت سود

دانلود مستقیم مقاله انگلیسی اثرات رشد شرکت و آزمونهای سه ماهه مدیریت سود مقاله انگلیسی مدیریت سود  – رشته حسابداری…
مقاله

مقاله انگلیسی تأثیر محدودیت های مالی بر تغییر درآمد در شرکت های چند ملیتی ایالات متحده

مقاله انگلیسی تأثیر محدودیت های مالی بر تغییر درآمد در شرکت های چند ملیتی ایالات متحده مقاله انگلیسی محدودیت مالی…

تراکم کار حسابرسی و کیفیت حسابرسی

تراکم کار حسابرسی و کیفیت حسابرسی نویسندگان : محمد رضا عباس زاده حمیده کدیور سعید خرمی ، یازدهمین همایش ملی…