توضیحات

پاورپوینت بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام

مقاله بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام دکتر نمازی

تعداد اسلاید: ۱۳ به همراه مقاله

چکیده:

هدف این پژوهش، مطالعه رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

در این راستا ، ۱۰۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۹۰-۱۳۷۹ بررسی شدند .

یافته های پژوهش نشان میدهد طی دوره مطالعه، بین محافظه کاری و معیاره ای مستقیم نقدشوندگی

شامل حجم نسبی معاملات و عمق ریالی نسبی رابطه مثبتی برقرار است و بین محافظه کاری و معیارهای معکوسِ نقدشوندگی

مانند شکاف مطلق و نسبی قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام رابطه منفی وجود دارد.

همچنین نتایج نشان داد با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده ، اثر محافظه کاری بر معیارهای معاملاتی،

به ویژه تعداد روزهای معاملاتی نسبت به معیارهای اطلاعاتی بیشتر است.

مقدمه:

نقدشوندگی، قابلیت خریدوفروش سریع و تأثیر بسیار اندک در قیمت مقادیر شایان توجهی از اوراق بهادار است.

قابلیت نقدشوندگی میزان نزدیکی دارایی مالی به پول نقد را بیان می کند .

قابلیت نقدشوندگی هر دارایی مالی از طریق قابلیت تبدیل آن دارایی به وجه نقد در هر زمان و بدون تحمل زیان ارزیابی میشود.

یکی از ویژگیهای مهم بازارهای کارا، نبود هزینه های معاملاتی و در نتیجه افزایش و بهبود قابلیت نقدشوندگی است.

هزینه های معاملاتی بخش وسیعی از هزینه های آشکار ، شامل هزینه مالیات وکارگزاری وغیرآشکار ناشی از ناکارایی اطلاعاتی را دربرمیگیرد.

نقدشوندگی سهام میتواند معیاری برای کارایی بازار باشد.

علاوه بر جنبه نظری مسئله به لحاظ عملی و با توجه به واقعیتهای موجود،تمرکز بر مسئله نقدشوندگی و تلاش برای حل این مشکل ضروری به نظر میرسد .

همچنین افزایش نقدشوندگی میتواند موجب توزیع بیشتر ریسک مالی از طریق کاهش هزینه های پورتفوی گردانی و انگیزش بیشتر

سرمایه گذاران در تصمیم گیری های معاملاتی شود.

یافته های پژوهش

آمار توصیفی مندرج در جدول ۱ نشان میدهد بین معیارهای نقدشوندگی سهام،

معیار<تعداد روزهای معاملاتی>کمترین ضریب تغییرات (حاصل تقسیم انحراف معیار بر میانگین ) را کسب کرده است،

از این رو می توان گفت متغیر یادشده طی دوره پژوهش بیشترین پایداری را داشته است در مقابل، متغیر» عمق ریالی نسبی

«با بیشترین پراکندگی، ثبات و پایداری کم این متغیررا طی دوره پژوهش نشان می دهد.

این در حالی است که متغیر مستقل» محافظه کاری«در دوره پژوهش بیشترین پراکندگی را داشته است ؛

به این معنا که نقدشوندگی سهام افزون برمحافظه کاری در گزارشگری مالی شرکت ها، تحت تأثیر عوامل دیگری قرار دارد که باید بامطالعات دیگری به شناسایی این عوامل پرداخت.

 دانلود : پاور پوینت و مقاله محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقاله بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام”

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…