توضیحات

فیلترنویسی بورس در اکسل

فیلتر نویسی بورس در اکسل و دلیل استفاده از آن:

بورس اوراق بهادار تهران از زمینه ها و فرصت های مختلف سرمایه گذاری برخوردار است.

هر شخص سرمایه‌گذاری می‌تواند در هر کدام از این ابزارها و نمادها سرمایه گذاری نماید.

سودآوری هدف مهم و اساسی هر سرمایه گذاری است. پس برای کسب سود  ، مطابق با نظریات معامله گران حرفه ای ، باید از استراتژی مناسب در معاملات استفاده نماییم.

استراتژی‌هایی باید بر اساس شخصیت رفتاری مان و بازاری که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنیم  باشد.

در حقیقت هر  سهمی در هر زمانی برای سرمایه گذاری مناسب نیست.

یک سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری باید به فاکتورهای مهم توجه کند.

یکی از اساسی ترین فاکتورها، این است که بتوانیم نمادی مطابق استراتژی خودمان انتخاب نماییم.

مفهوم فیلتر نویسی بورس در اینجا کارایی خود را نمایش می‌دهد.

فیلتر نویسی در بورس امکان انتخاب درست و  مطابق استراتژی معاملاتی را بین صدها سهم مختلف و گسترده بازار سرمایه فراهم میکند.

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی در واقع همان برنامه شما برای معاملات سهام است. هر استراتژی از دو بخش زمان و ابزار تشکیل می گردد.

دلیل استفاده از برنامه فیلترنویسی بورس در اکسل

پس از آشنایی با مفهوم فیلترنویسی و ضرورت استفاده از آن در پیدا کردن و انتخاب نمادها و سهام مورد نظر، باید بدانیم از کجا شروع کنیم؟

و یا اینکه برنامه اکسل فیلترنویسی بورس چه کمکی می کند؟

برای اینکه به صورت مستقیم در سایت بورس فیلتر بنویسید در ابتدا باید مقداری با مفاهیم فرمول نویسی (کد نویسی و برنامه نویسی) آشنا باشید

تا بتوانید با اصطلاحات و پارامتر دهی متغیرها کار کنید.

مثلا باید اصطلاحات زیر را حفظ کنید.

(لازم به ذکر است که در حال حاضر ۱۴۷ اصطلاح برای فیلترنویسی در بورس وجود دارد که موارد پایین فقط تعدادی از این موارد هستند).

تعداد معاملات                                               (tno)
حجم مبنا                                                   (bvol)
کمترین قیمت                                             (pmin)
آستانه مجاز بالا                                          (tmax)
تعداد فروشنده – سطر دوم                              (zo2)
قیمت پایانی در n روز قبل                 [ih][n].PClosing
قیمت آخرین معامله در n روز قبل     [ih][n].PDrCotVal
حجم خرید حقیقی                     (ct).Buy_I_Volume
حجم فروش حقوقی                   (ct).Sell_N_Volume
رتبه روزهای منفی در ۱۲ ماه گذشته                [is23]

کار اصلی برنامه فیلترنویسی بورس در اکسل

برنامه اکسل فیلترنویسی تمام اصطلاحات لاتین را به صورت فارسی نشان داده،

تا به جای اینکه ذهن شما درگیر حفظ کردن اصطلاحات و استفاده از آنها در نوشتن فیلتر شود؛

تمام تمرکز خود را روی تحلیل فیلتر و ارتقاء آن معطوف نمایید.

چنانچه در تصویر پایین مشاهده می نمایید، تمام موارد و پارامترهای فیلترنویسی بورس به زبان فارسی و در ساده ترین حالت طراحی شده اند.

فیلتر نویسی بورس با اکسل

آموزش برنامه فیلترنویسی بورس در اکسل :

در  این فرم با سه گروه کلی از فیلدها روبرو می شویم.

تمام فیلدهای موجود در گروه های فیلد برنامه اکسل فیلتر نویسی قابل استفاده هستند

با توجه به این تعداد پارامتر ، می توانید انواع استراتژی های معاملاتی برای خودتان طراحی نمایید.

فیلتر بورس در اکسل
فیلتر نویسی بورس در اکسل
فیلترنویسی بورس در اکسل

ادامه گروه ۴ :

آمارهای کلیدی

درصد روزهای بسته در ۳ ماه گذشته
درصد روزهای بسته در ۱۲ ماه گذشته
رتبه روزهای بسته در ۳ ماه گذشته
رتبه روزهای بسته در ۱۲ ماه گذشته
میانگین حجم خرید حقیقی در ۳ ماه گذشته
میانگین حجم خرید حقیقی در ۱۲ ماه گذشته
رتبه حجم خرید حقیقی در ۳ ماه گذشته
رتبه حجم خرید حقیقی در ۱۲ ماه گذشته
میانگین حجم خرید حقوقی در ۳ ماه گذشته
میانگین حجم خرید حقوقی در ۱۲ ماه گذشته
رتبه حجم خرید حقوقی در ۳ ماه گذشته

رتبه حجم خرید حقوقی در ۱۲ ماه گذشته

میانگین تعداد خریدار حقیقی در ۳ ماه گذشته
میانگین تعداد خریدار حقیقی در ۱۲ ماه گذشته
رتبه تعداد خریدار حقیقی در ۳ ماه گذشته
رتبه تعداد خریدار حقیقی در ۱۲ ماه گذشته
میانگین تعداد خریدار حقوقی در ۳ ماه گذشته
میانگین تعداد خریدار حقوقی در ۱۲ ماه گذشته
رتبه تعداد خریدار حقوقی در ۳ ماه گذشته
رتبه تعداد خریدار حقوقی در ۱۲ ماه گذشته
میانگین تعداد خریداران در ۳ ماه گذشته
میانگین تعداد خریداران در ۱۲ ماه گذشته
رتبه تعداد خریداران در ۳ ماه گذشته
رتبه تعداد خریداران در ۱۲ ماه گذشته
میانگین حجم فروش حقیقی در ۳ ماه گذشته
میانگین حجم فروش حقیقی در ۱۲ ماه گذشته
رتبه حجم فروش حقیقی در ۳ ماه گذشته
رتبه حجم فروش حقیقی در ۱۲ ماه گذشته
میانگین حجم فروش حقوقی در ۳ ماه گذشته
میانگین حجم فروش حقوقی در ۱۲ ماه گذشته
رتبه حجم فروش حقوقی در ۳ ماه گذشته
رتبه حجم فروش حقوقی در ۱۲ ماه گذشته

میانگین تعداد فروشنده حقیقی در ۳ ماه گذشته

میانگین تعداد فروشنده حقیقی در ۱۲ ماه گذشته
رتبه تعداد فروشنده حقیقی در ۳ ماه گذشته
رتبه تعداد فروشنده حقیقی در ۱۲ ماه گذشته
میانگین تعداد فروشنده حقوقی در ۳ ماه گذشته
میانگین تعداد فروشنده حقوقی در ۱۲ ماه گذشته
رتبه تعداد فروشنده حقوقی در ۳ ماه گذشته
رتبه تعداد فروشنده حقوقی در ۱۲ ماه گذشته
میانگین تعداد فروشندگان در ۳ ماه گذشته
میانگین تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته
رتبه تعداد فروشندگان در ۳ ماه گذشته
رتبه تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته

گروه ۴ : آمارهای کلیدی

با استفاده از پارامترهای این گروه می توانید به آمارهای کلیدی سهم یا نماد در بورس دسترسی داشته باشید و براساس هر کدام و یا ترکیب چند مورد از آنها در سایت بورس فیلترنویسی انجام دهید.

میانگین ارزش معاملات در ۳ ماه گذشته
میانگین ارزش معاملات در ۱۲ ماه گذشته
رتبه ارزش معاملات در ۳ ماه گذشته
رتبه ارزش معاملات در ۱۲ ماه گذشته
میانگین حجم معاملات در ۳ ماه گذشته
میانگین حجم معاملات در ۱۲ ماه گذشته
رتبه حجم معاملات در ۳ ماه گذشته
رتبه حجم معاملات در ۱۲ ماه گذشته
میانگین دفعات معاملات روزانه در ۳ ماه گذشته
میانگین دفعات معاملات روزانه در ۱۲ ماه گذشته
رتبه دفعات معاملات روزانه در ۳ ماه گذشته
رتبه دفعات معاملات روزانه در ۱۲ ماه گذشته
قیمت میانگین وزنی آخرین روز – بدون دخالت حجم مبنا
قیمت میانگین وزنی آخرین روز – با دخالت حجم مبنا

ارزش معاملات آخرین روز

حجم معاملات آخرین روز
دفعات معاملات در آخرین روز
تعداد روزهای منفی در ۳ ماه گذشته
تعداد روزهای منفی در ۱۲ ماه گذشته
درصد روزهای منفی در ۳ ماه گذشته
درصد روزهای منفی در ۱۲ ماه گذشته
رتبه روزهای منفی در ۳ ماه گذشته
رتبه روزهای منفی در ۱۲ ماه گذشته
روزهای بدون معامله در ۳ ماه گذشته
روزهای بدون معامله در ۱۲ ماه گذشته
تعداد روزهای مثبت در ۳ ماه گذشته
تعداد روزهای مثبت در ۱۲ ماه گذشته
درصد روزهای مثبت در ۳ ماه گذشته
درصد روزهای مثبت در ۱۲ ماه گذشته
رتبه روزهای مثبت در ۳ ماه گذشته
رتبه روزهای مثبت در ۱۲ ماه گذشته
روزهای با معامله در ۳ ماه گذشته
روزهای با معامله در ۱۲ ماه گذشته
رتبه روزهای با معامله در ۳ ماه گذشته
رتبه روزهای با معامله در ۱۲ ماه گذشته

ارزش شرکت در آخرین روز

رتبه ارزش شرکت در آخرین روز
تعداد روزهای باز در ۳ ماه گذشته
تعداد روزهای باز در ۱۲ ماه گذشته
درصد روزهای باز در ۳ ماه گذشته
درصد روزهای باز در ۱۲ ماه گذشته
رتبه روزهای باز در ۳ ماه گذشته
رتبه روزهای باز در ۱۲ ماه گذشته
تعداد روزهای بسته در ۳ ماه گذشته
تعداد روزهای بسته در ۱۲ ماه گذشته

ادامه دارد …

گروه ۳: اطلاعات حقیق و حقوقی :

با استفاده از فیلدهای موجود در این گروه می توانید اطلاعات حقیقی و حقوقی یک سهم را زیر نظر گرفته و تحلیل نمایید.

تعداد خریدار حقیقی
تعداد خریدار حقوقی
حجم خرید حقیقی
حجم خرید حقوقی
تعداد فروشنده حقیقی
تعداد فروشنده حقوقی
حجم فروش حقیقی
حجم فروش حقوقی

گروه ۲: سابقه قیمت

با استفاده از پارامترهای موجود در این گروه،  می توانید به سوابق قیمتی نمادها دسترسی داشته و از آنها استفاده نمایید.

قیمت پایانی در X روز قبل
قیمت آخرین معامله در X روز قبل
تعداد معاملات در X روز قبل
حجم معاملات در X روز قبل
ارزش معاملات در X روز قبل
کمترین قیمت در X روز قبل
بیشترین قیمت در X روز قبل
قیمت روز قبل در X روز قبل
اولین قیمت در X روز قبل

گروه ۱: فیلدهای ساده

این گروه شامل موارد زیر است:

نماد
نام
تعداد معاملات
حجم معاملات
حجم مبنا
ارزش معاملات
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
آخرین قیمت
قیمت پایانی
تغییر آخرین قیمت
درصد تغییر آخرین قیمت
تغییر قیمت پایانی
درصد تغییر قیمت پایانی
eps
p/e
آستانه مجاز پایین
آستانه مجاز بالا
تعداد سهام
ارزش بازار
قیمت خرید – سطر اول
تعداد خریدار – سطر اول
حجم خرید- سطر اول
قیمت فروش – سطر اول
تعداد فروشنده – سطر اول
حجم فروش- سطر اول
قیمت خرید – سطر دوم
تعداد خریدار – سطر دوم
حجم خرید- سطر دوم
قیمت فروش – سطر دوم
تعداد فروشنده – سطر دوم
حجم فروش- سطر دوم
قیمت خرید – سطر سوم
تعداد خریدار – سطر سوم
حجم خرید- سطر سوم
قیمت فروش – سطر سوم
تعداد فروشنده – سطر سوم
حجم فروش- سطر سوم
گروه صنعت

استراتژی زمانی چیست؟

استراتژی زمانی یعنی در ابتدا مشخص نمایید ، دید شما نسبت به سرمایه گذاری چگونه است .

کوتاه مدت ، میان مدت و یا بلند مدت و یا در دسته دیگر به نام نوسان گیر کوتاه مدت

استراتژی ابزاری چیست؟

استراتژی ابزاری یعنی  براساس کدام ابزار و یا ابزارها وارد معاملات و یا از آن خارج می شوید.

مثلا با شاخص کل ، شاخص صنعت ، شاخص هم وزن و یا اینکه مسیر یک سهم را در نظر گرفته و همزمان با بازیگران آن معامله نمایید.

شما با ترکیب دو عامل زمان و ابزار می توانید استراتژی معاملاتی شخصی برای خودتان ساخته و با این استراتژی در بازار معامله نمایید.

اینکه کدام استراتژی خوب است بستگی به تجربه ، دانش و تسلط خودتان دارد.

شما در بهترین حالت باید چندین استراتژی داشته باشید و بسته به شرایط بازار تصمیم بگیرید از کدام یک استفاده نمایید.

تعریف فیلتر نویسی بورس

فیلتر نویسی به تفکیک کردن یک یا چند سهم از میان صدها سهم کل بازار بورس ، که پارامترها یا شرایط مورد نظر ما را داراست، می گویند.

به بیان ساده تر ، با فیلتر نویسی در بورس می توانیم مشخص کنیم که در این لحظه کدام نمادها شرایط مورد نظر ما را برای ورود و سرمایه گذاری دارند

چرا باید فیلتر نویسی کنیم؟

فرض کنید ما سهامی را می خواهیم که حجم معاملات آن نسبت به ۱۰ روز گذشته بالاتر است.

برای یافتن این شرایط باید یک خروجی از حجم معاملات امروز و ۱۰ روز گذشته کل نمادها را داشته باشیم.

حال با استفاده از نرم افزار اکسل این اعداد را مقایسه کرده و ببینیم که کدام یک این شرایط را دارا ست.

حالا ما با چند خط کدنویسی در سایت بورس ، می توانیم سهامی که این شرایط را دارند در لحظه مشاهده نماییم.

و شرط های خود را بلافاصه تغییر داده و براساس پارامترهای مختلف ، نمادهای مختلف را رصد نماییم.

( فیلترنویسی بورس در اکسل )

عملگر های موجود در برنامه فیلترنویسی بورس در اکسل :

بعد از اینکه یک یا چند پارامتر از لیست موجود در برنامه را انتخاب کردید ،  باید به مقایسه و محاسبه این پارامترها اقدام کنید.

عملگرهای ریاضی پیش بینی شده در این برنامه به صورت زیر می باشد.

بزرگتر >
کوچکتر <
بزرگتر و مساوی >=
کوچکتر و مساوی <=
مساوی ==
مخالف !=
ضرب *
تقسیم /
جمع +
تفریق –
و &&
یا ||
نقیض !
باقیمانده تقسیم %

شروع کار در برنامه فیلترنویسی بورس در اکسل :

با استفاده از توضیحات بالا ، فیلم آموزشی پایین صفحه و دانش خودتان باید فیلتر مناسبی که طبق استراتژی خودتان باشد را ساخته

و با زدن دکمه ” انتقال فیلتر به سایت TSETMC “ این فیلتر به حافظه موقت کامپیوتر منتقل می گردد.

کافی ست روی نوشته ” رفتن به سایت سازمان بورس “ به صورت خودکار به این سایت منتقل شده و فیلتر تولید شده خودتان را در بخش مربوطه Paste می نمایید.

به همین سادگی !!!

اگر با محیط فیلترنویسی و تنظیمات آن آشنایی ندارید در ادامه مطلب همراه ما باشید تا به سادگی فیلترنویسی کرده و لذت ببرید.

( فیلترنویسی بورس در اکسل )

تنظیمات سایت بورس تهران برای پیاده کردن فیلترهای تولید شده توسط این برنامه

اگر شما داخل برنامه هستید،  خیلی راحت با کلیک روی “رفتن به سایت سازمان بورس “ وارد صفحه دیده بان می شوید

و از مرحله ۳ به بعد مطالعه کنید. ولی در صورتی که می خواهید مراحل را خودتان از ابتدا انجام دهید،

مراحل را از شماره یک به ترتیب طی نمایید.

۱- وارد سایت سازمان بورس تهران به آدرس http://www.tsetmc.com شوید.

۲- طبق تصویر زیر روی گزینه دیده بان بازار کلیک کنید.

فیلتر نویسی بورس با اکسل
فیلتر نویسی بورس با اکسل
فیلتر نویسی بورس با اکسل

3- تنظیمات صفحه دیده بان بازار را مانند تصویر زیر تنظیم نمایید.

فیلتر نویسی بورس با اکسل
فیلتر نویسی بورس با اکسل

4- وارد بخش فیلتر نویسی شده، گزینه فیلتر جدید را کلیک کرده و فیلتر ساخته شده توسط برنامه فیلترنویسی بورس در اکسل را Paste نمایید.

5- گزینه ذخیره فیلتر را بزنید.

حالا شما نمادهایی را می بینید که مطابق با شرایط فیلترنویسی شده شما هستند.

فیلترنویسی بورس در اکسل )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فیلترنویسی بورس در اکسل”