پاورپوینت حسابداری تعهدی در دستگاه های دولتی

15,000 تومان

توضیحات

دانلود پاورپوینت حسابداری تعهدی در دستگاه های دولتی

خلاصه ای از پاورپوینت حسابداری تعهدی در دستگاه های دولتی را در ادامه با هم می بینیم

پاورپوینت حسابداری تعهدی در حسابداری دولتی

پاورپوینت حسابداری تعهدی در حسابداری دولتی

مقدمه: دانلود پاورپوینت حسابداری تعهدی در دستگاه های دولتی

طی دو دهه گذشته، متناسب با تغییر و تحولاتی که در زمینه آگاهی شهروندان از حقوق اجتماعی خویش

و افزایش مطالبات ایشان در خصوص پاسخ خواهی از مقامات منتخب خود روی داده است؛

دولتمردان کشورهایی که دارای نظام سیاسی مردم سالار می باشند،

به چاره جویی در مورد یافتن ابزار مناسبی برای ایفای مسئولیت پاسخگویی عمومی پرداخته اند.

در رهگذر تلاش های انجام شده، در بیست سال اخیر شاهد تغییرات بسیاری در بخش عمومی کشورهای متعددی

نظیر زلاند نو، انگلستان، استرالیا و ایالات متحده بوده ایم.

تحولات مذکور، در قالب انجام اصلاحاتی در زمینه نقش دولت و تأثیر آن بر مدیریت بخش عمومی،

روابط میان بخش عمومی و بخش خصوصی، ارتباط بین مصرف منابع و سطح کارایی عملیات نمود یافته است.

اهداف اصلی اصلاحات ایجاد شده عبارت بوده اند از فرهنگ سازی در زمینه ارتقای سطح عملکرد

و افزایش سرعت پاسخگویی بخش عمومی در واکنش به نیازهای دولت.

بنابراین، می توان ادعا کرد که کلیه تغییر و تحولات یاد شده،

به منظور وادار ساختن سازمان ها و نهادهای بخش عمومی به ارائه عملکردی مطلوب تر، صورت گرفته است.

برخی صاحب نظران معتقدند که یکی از جنبه های با اهمیت اصلاحات مورد بحث،

تحولات رخ داده در حوزه حسابداری بخش عمومی است.

از سوی دیگر، عده ای از پژوهشگران نیز براین باورند که تغییرات پیش آمده،

نتیجه تبدیل معنای مسئولیت پاسخگویی از مفهوم رعایت رویه ها،

به مفهوم کارایی و اثربخشی نتایج می باشد.

 کارایی: نسبت ستانده به داده

اثربخشی: نسبت ستانده های واقعی به ستانده های برنامه ریزی شده است. (در مسیر اهداف حرکت کردن)

مفهوم مسئولیت پاسخگویی و رابطه آن با حسابداری تعهدی در حسابداری دولتی

مسئولیت پاسخگویی بر ارکانی نظیر پذیرش ” حق دانستن حقایق ” و ” حق پاسخ خواهی ” برای مردم استوار می باشد. .

در جوامعی که نظام های حاکم در آنها مردم سالار هستند،

مردم با شرکت در انتخابات قدرت قانونی خویش را به نمایندگان خود تفویض می نمایند؛

ولی در عین حال، حق دانستن حقایق و پاسخ خواهی را برای خود محفوظ می دارند.

در این گونه جوامع، مقامات منتخب برای اعمالی که انجام می دهند، در برابر شهروندان مسئولیت پاسخگویی دارند.

یعنی آنان در مورد افزایش منابع (درآمدها)، مصارف آن (هزینه ها) و نتایج عملیات حاصل از مصرف منابع مالی،

باید دلایل قانع کننده و منطقی به شهروندان و یا نمایندگان قانونی آنها ارائه دهند.

در مقابل، شهروندان نیز به عنوان صاحبان حق، حقایق را در مورد اعمال مسئولین

به صورت علنی و مستقیم، یا از طریق نمایندگان خود پیگیری و مطالبه می کنند.

تحقق مسئولیت پاسخگویی به دلیل ماهیت و تنوع فعالیت های دولت،

امر ساده ای به شمار نمی آید.

برخی از فعالیت های دولت جنبه مالی دارد، لذا فراهم ساختن اطلاعاتی برای ایفای مسئولیت پاسخگویی

این فعالیت ها، از طریق گزارشگری مالی امکان پذیر خواهد بود.

این در حالی است که تأمین اطلاعات کافی برای ادای مسئولیت پاسخگویی

برخی دیگر از فعالیت های دولت، از طریق گزارش های مالی سنتی میسر نخواهد بود.

بنابراین می توان چنین نتیجه گیری کرد که مسئولیت پاسخگویی عمومی شامل دو جنبه

مسئولیت پاسخگویی مالی و مسئولیت پاسخگویی عملیاتی است که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارد.

پاورپوینت حسابداری تعهدی در حسابداری دولتی

پاورپوینت حسابداری تعهدی در حسابداری دولتی

مسئولیت پاسخگویی مالی در پاورپوینت حسابداری تعهدی در دستگاه های دولتی

مسئولیت پاسخگویی مالی، دولت را به ارائه دلایل و گزارش هایی ملزم می کند

تا از طریق آن شهروندان و نهادهای نظارتی مستقل متقاعد شوند

که اعمال و فعالیتهایی که دولت در دوره جاری (به عنوان مثال یک سال مالی و بودجه ای)

در خصوص تحصیل و مصرف منابع مالی عمومی انجام داده؛

در چارچوب قوانین و مقررات و منطبق با تصمیم هایی بوده است که نمایندگان منتخب مردم اتخاذ کرده اند.

برای ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی که تأکید آن بر ارزیابی چگونگی تحصیل منابع

و مصرف آن ها در برنامه های مصوب است؛ می توان از معیار اندازه گیری جریان منابع مالی و مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده استفاده کرد.

پاورپوینت حسابداری تعهدی در حسابداری دولتی

پاورپوینت حسابداری تعهدی در حسابداری دولتی

اهداف تعیین شده توسط کمیته بخش عمومی آیفکInternational Federation of Accountants)) به عنوان هدف های گزارشگری مالی قابل قبول و مورد استفاده به شرح زیر ارائه می گردد :

.۱مشخص ساختن اینکه آیا تحصیل و مصرف منابع با رعایت بودجه قانونی و مصوب انجام شده است یا خیر.

.۲تعیین اینکه آیا تحصیل منابع و مصرف آنها با رعایت الزامات قانونی و از پیش توافق شده،

شامل رعایت محدودیت های مالی وضع شده از سوی قانونگذار؛ صورت گرفته است یا خیر.

.۳ارائه اطلاعاتی در مورد منابع مالی تحصیل شده، نحوه تخصیص و چگونگی مصرف آنها.

.۴فراهم ساختن اطلاعاتی درباره چگونگی تحصیل منابع مالی و وجوه نقد مورد نیاز دولت یا واحدهای تابعه.

.۵عرضه اطلاعات مفیدی در زمینه ارزیابی توان تأمین مالی فعالیت ها توسط دولت یا واحدهای تابعه، بازپرداخت بدهی ها و ایفای تعهدات و شرایط حاکم بر آنها.

.۶فراهم ساختن اطلاعاتی درباره شرایط مالی دولت یا واحدهای تابعه و تغییرات ایجاد شده در آنها.

.۷آماده سازی اطلاعات جامع و سودمندی در زمینه ارزیابی عملکرد دولت یا واحدهای تابعه؛

در قالب بهای تمام شده خدمات ارائه شده، کارایی و اجرای عملیات.

پاورپوینت حسابداری تعهدی در حسابداری دولتی

پاورپوینت حسابداری تعهدی در حسابداری دولتی

اصل افشا ( اصل افشای کامل ) در پاورپوینت حسابداری تعهدی در دستگاه های دولتی

این اصل  در حسابداری به این معناست که کلیه حقایق با اهمیت و مرتبط با وضعیت مالی و نتایج عملیات باید در صورت ها

و گزارش های مالی واحد گزارشگر ارائه گردد. می توان ادعا کرد که اصل افشا یکی از مهم ترین اصولی است که تا دهه پایانی قرن بیستم

در حسابداری بخش عمومی اغلب کشورها نادیده گرفته شده بود.

این امر موجب گردیده تا کیفیت اطلاعات مالی مورد استفاده در مدیریت فعالیت های بخش عمومی از سطح مطلوبی برخوردار نباشد.

برای نمونه در حسابداری نقدی بخش عمومی دارایی ها و بدهی ها هیچگاه به صورت کامل گزارش نمی شود

و اغلب اقلامی که ماهیت سرمایه ای دارند به حساب درآمد یا هزینه منظور می شوند.

بدین ترتیب از یک سو فرآیند تصمیم گیری در بخش عمومی به کاری پیچیده، دشوار و پرمخاطره تبدیل می گردد

و از سوی دیگر ایفای کامل مسئولیت پاسخگویی به امری ناممکن بدل می شود.

بدین ترتیب گرچه اصل افشا در حسابداری بخش عمومی و به خصوص دولت به لحاظ استفاده از چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی

و حفظ حریم پاسخگو ( مواردی که نباید افشاء شود ) به طور کامل تحقق نمی یابد،

لیکن استفاده از مبنای تعهدی؛ سهم مهمی در شفافیت گزارش های مالی ایفا و موجب بهبود کیفیت اطلاعات مالی مندرج در آنها خواهد گردید.

فرض تداوم فعالیت در پاورپوینت حسابداری تعهدی در دستگاه های دولتی

این فرض به آن معناست که شخصیت حسابداری، فعالیت خود را برای مدت طولانی

و تا ایفای کامل تعهدات موجود خود ادامه خواهد داد.

به بیان دیگر حیات شخصیت حسابداری تا آینده ای بسیار دور و تا تصفیه نهایی تعهدات ایجاد شده ناشی از نظام حسابداری تعهدی ادامه خواهد داشت.

باید توجه داشت که مقامات و مسئولین عملیات و فعالیت های دولت از طریق برگزاری انتخابات

و روی کار آمدن دولت جدید هر چند وقت یک بار تغییر می نمایند؛

ولی آنچه مسلم است اهداف، وظایف، نحوه مدیریت، دارایی ها و ارباب رجوع ( صاحبان حق( کم و بیش در دولت های بعدی نیز ثابت باقی می مانند.

به بیان دیگر با وجود آنکه ممکن است هیأت حاکمه یا مراجع قانونگذاری بخش عمومی در طول زمان عوض شوند؛

مؤسسات بخش مذکور بدون هیچگونه تغییری در چرخه عملیات باقی می مانند.

بدین ترتیب مشاهده می شود که کاربرد فرض تداوم فعالیت در دو بخش عمومی و انتفاعی تفاوت چشمگیری با یکدیگر ندارد.

پاورپوینت حسابداری تعهدی در حسابداری دولتی

پاورپوینت حسابداری تعهدی در حسابداری دولتی

وضعیت موجود در ایران

  • در حال حاضر و در فعالیت های حاکمیتی و غیر انتفاعی بخش عمومی ایران به ویژه در دولت و واحدهای تابعه و شهرداری های کشور که سازمان های بزرگ این بخش را تشکیل می دهند، از مبنای نقدی در حسابداری درآمدها و از مبنای نقدی تعدیل شده در حسابداری هزینه ها استفاده می شود.
  • در حسابداری و گزارشگری مالی فعالیت های از نوع بازرگانی بخش عمومی مشابه بخش خصوصی از مبنای تعهدی کامل استفاده و الزاماً از استانداردهای حسابداری ابلاغی سازمان حسابرسی پیروی می گردد.
  • در تشریح وضعیت کنونی ایران در خصوص استفاده از مبنای تعهدی در فعالیت های از نوع حاکمیتی و غیر بازرگانی این نکته مهم قابل ذکر است که به رغم تأکید نهادهای بین المللی و هیأت های تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشورهای توسعه یافته دایر بر استفاده از مبنای تعهدی به نظر می رسد دستگاه های متولی امور مالی کشور اعتقادی به تحول در نظام حسابداری و گزارشگری مالی فعالیت های از نوع حاکمیتی دولت و واحدهای تابعه و به کارگیری مبنای تعهدی در حسابداری این نوع فعالیت ها ندارند.

محصولات مرتبط:

پاورپوینت حسابداری تعهدی در دستگاه های دولتی

استفاده کنندگان از گزارشات حسابداری دولتی

پاورپوینت حسابرسی دولتی

توضیحات تکمیلی

تعداد اسلاید

61 اسلاید با کیفیت

فونت

B nazanin

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پاورپوینت حسابداری تعهدی در دستگاه های دولتی”