تأثیر سرمایه ی فکری بر گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی در کسب وکارهای نانو

5,000 تومان

توضیحات

مقاله تأثیر سرمایه ی فکری بر گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی در کسب و کارهای نانو

تأثیر سرمایه ی فکری بر گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی در کسب وکارهای نانو – نویسندگان: میرمحسن مهدی وند . محمدرضا زالی

تأثیر سرمایه ی فکری  در کسب وکارهای  نانو

چکیده

در اقتصاد مبتنی بر دانش، موفق ترین سازمان ها آنهایی خواهند بودکه از سرمایه ی فکری خود به طور اثرگذارتری برای بهبود عملکرد استفاده می کنند.

اما از سوی دیگر، دست یابی به سطوح بالای عملکرد سازمانی، نیازمند ایجاد و توسعه ی گرایش کارآفرینانه است .

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر سرمایه ی فکری بر گرایش کارآفرینانه و عملکردکسب وکار می باشد .

برای انجام تحقیق، نظرسنجی (پرسش نامه با آلفای ۷ ۹۱ ) از مدیران کسب وکارهای تولیدی / به عمل آمد .

نتایج الگویابی معادلات ساختاری نشان می دهدکه سرمایه ی انسانی به میزان ۲۴ درصد و سرمایه ی ساختاری و سرمایه ی رابطه ای به ترتیب با ۴۲
درصد و ۲۹ درصد بر گرایش کارآفرینانه تاثیرگذار است .

n = نانویی کشور ( ۲۰۲)
هم چنین اثر مستقیم سرمایه ی انسانی بر عملکرد به میزان ۱۶ درصد بوده

و اثر سرمایه ی ساختاری و رابطه ای بر عملکرد نیز به ترتیب برابر ۱۱ و ۵ درصد میباشد .

نتایج نشان می دهد که سرمایه ی انسانی هم به طور مستقیم (۱۶ درصد) و هم غیرمستقیم ( ۹ درصد)

و سرمایه های ساختاری و رابطه ای تنها به طور غیرمستقیم (به ترتیب با ۱۶ و ۱۱ درصد ) و از طریق گرایش کارآفرینانه تاثیر معناداری بر عملکرد دارند.

نتایج بیانگر این است که گرایش کارآفرینانه میان سرمایه ی فکری و عملکرد سازمانی، به عنوان متغیر تعدیل کننده عمل میکند.

واژه های کلیدی:

سرمایه ی فکری، گرایشکارآفرینانه، عملکرد سازمانی / تأثیر سرمایه ی فکری بر گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی در کسب وکارهای نانو ، تأثیر سرمایه ی فکری بر گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی در کسب وکار های نانو

محصولات مرتبط:

پاورپوینت تاثیر نانو بر حسابداری

 

مقاله جایگاه نانو و هوش مصنوعی در حسابداری عصر جدید

 

مقاله حسابداری بهای تمام شده از منظر فناوری نانو

مقاله تأثیر سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی

کاربرد هوش مصنوعی در حسابداری و حسابرسی

مقاله تاثیر فناوری نانو در حسابداری مدیریت سبز شرکتهای تولیدی

پاورپوینت سرمایه فکری ؛ بدهی فکری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تأثیر سرمایه ی فکری بر گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی در کسب وکارهای نانو”